Presoflex: Aktualne aktivnosti na aglomeraciji Pleternica

U tijeku je provedba projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica, naručitelja Tekije d.o.o.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko

Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, Srednjem Selu i Viškovcima, gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja crpne stanice, kišnog preljeva i dva retencijska bazena. Projektirano je 8.973 m gravitacijskog i 2.022 m tlačnog voda, a do sada je izvedeno 916 m tlačnog voda i 6.311 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 195 revizijskih okana i 50 okana kućnih priključaka.

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Nastavljena je izgradnja kolektorskog sustava u Bzenici i Sulkovcima, gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Izvedeno je 6.804 m gravitacijskog i 1.202 m tlačnog voda. Ugrađeno je 206 revizijskih okana.

Faza: Frkljevci – Kadanovci:

U tijeku je postavljanje kolektorskog sustava u Frkljevcima i Kadanovcima, gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm i tlačni vod. Projektirano je 2.216 m gravitacijskog i 1.011 m tlačnog voda te 3 crpne stanice. Izvedeno je 1.706 m gravitacijskog i 626 m tlačnog voda. Ugrađena su 44 revizijska okna i 20 okana kućnih priključaka.

Faza: Gradac: 

Nastavljena je izgradnja kolektorskog sustava u Gradcu gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Projektirano je 5.992 m gravitacijskog voda, 284 m tlačnog voda te 2 crpne stanice. Izvedeno je 3.900 m gravitacijskog i 222m tlačnog voda. Ugrađeno je 119 revizijskih okana

Započeli su i radovi ugradnje okana kućnih priključaka te se u narednom razdoblju očekuje ugradnja većeg broja okana, nakon čega slijede sanacijski radovi kako prometnih tako i svih korištenih i tijekom radova oštećenih površina. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Započeli su zemljani radovi na crpnim stanicama: CS Novoselci 1, CS Frkljevci 1, CS Pleternica 1, CS Gradac 2.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 28.150 m (63,12%).

Tagovi:
Druge Novosti: