Betonara

Tvrtka posjeduje vlastitu automatsku betonaru kapaciteta 70m3/sat.
Naši betoni su laboratorijski ispitani i certificirani od ovlaštenih institucija, te kao takvi pružaju sigurnost kvalitete kupcima. Konstantno ulaganje u tehnologiju betonare je rezultiralo izvrsnom kvalitetom betona.