Građevinski logistički centar

GLC je zadužen za logistiku i opskrbu gradilišta potrebnim građevinskim materijalom, radnim strojevima, alatom i ostalim sredstvima za rad, te betonima iz vlastite proizvodnje.
Sastoji se od voznog parka kako za interne, tako i za eksterne usluge, betonare i komercijale.