Karijera

Zašto raditi kod nas?

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. je među najmodernije opremljenim građevinskim tvrtkama u Republici Hrvatskoj, spremna uhvatiti se u koštac s najizazovnijim građevinskim projektima.

Prijavi se i postani dio našeg tima!

Karijera

Što kažu naši zaposlenici?

Otvorene pozicije

ZIDAR/ZIDARICA

Prijave do: 13.05.2021.

VIŠE IZVRŠITELJA

Opis posla:

 • izrađuje nanosnu skelu, vrši razmjeravanje karakterističnih točaka objekta na skeli, te obilježavanje po terenu;
 •  izrađuje fasadne profilirane ukrasne elemente;
 • izrađuje nanosnu skelu, vrši razmjeravanje karakterističnih točaka objekta na skeli, te obilježavanje po terenu;
 • izrađuje fasadne profilirane ukrasne elemente;
 • vrši zidanje opekom slobodno stojećih stupova različitih presjeka, zidanje vijenca od opeke;
 • vrši zidanje fasadnom opekom ravne i ukrasne fasade, pravokutnih i višekutnih stupova od kamena;
 • izvodi specijalno fugiranje zidova od kamena kod kamenih fasada;
 • postavlja i ugrađuje montažne stepenice;
 • vrši podupiranje zidova i stropova, postavljanje i ugrađivanje nosača;
 • vrši ručno i strojno ugrađivanje betona i armiranog betona u izuzetno komplicirane konstrukcije malog presjeka;
 • izvodi pokrivanje krovova, sljemena i uvala svim vrstama pokrova;
 • vrši zidanje dimnjaka centralnog grijanja, ventilacija i kanala za smeće;
 • obavlja i druge poslove po nalogu svog pretpostavljenog iz djelokruga građevinske struke;
 • odgovoran je za kvalitetu i izvršenje radova;
 • odgovoran je za upotrebu i korištenje osobnih zaštitnih sredstava.
 • obavlja ostale poslove prema nalogu neposredno nadređenog.
  Primamo osobe istih kvalifikacija na području cijele Republike Hrvatske.

Što očekujemo:

 • Završena trogodišnja škola
 • Radno iskustvo 2 godine

TESAR/TESARICA

Prijave do: 13.05.2021.

VIŠE IZVRŠITELJA

Opis posla:

 • izrađuje i postavlja oplatu betonske kupole kružnog, elipsastog i paraboličnog oblika u vertikalnom presjeku;
 • izrađuje rešetkaste okvire krovnih nosača i crta profile nosača;
 • izrađuje zavojite drvene stepenice, te vrlo luksuzne stepenice s ogradom;
 • izrađuje nanosnu skelu, vrši razmjeravanje karakterističnih točaka objekta na skeli, te obilježavanje po terenu;
 • izrađuje jednostranu, dvostranu i blanjanu oplatu betonskog zida lučnog tlocrta;
 • izrađuje oplatu ravnih, kosih i kazetiranih bet. ploča;
 • izrađuje oplatu greda i ploča ravnih i zavojitih stepenica;
 • izrađuje oplatu ravnih stupova, greda i okvira, ravnih nadvoja sa zupcima i greda složenog profila, kosih stupova, greda i okvira;
 • izrađuje oplatu okruglih, ovalnih i višekutnih stupova;
 • izrađuje i postavlja oplatu lučnih nosača i ab svodova;
 • izrađuje drvene i ab stepenice ravne i kose, drvene ograde te vrlo luksuzno obrađene stepenice i ograde;
 • vrši podupiranje stropova i zidova kod ugrađivanja dodatnih nosača (traverzi);

Što očekujemo:

 • Završena trogodišnja škola
 • Radno iskustvo nije važno

ARMIRAČ/ARMIRAČICA

Prijave do: 13.05.2021.

VIŠE IZVRŠITELJA

Opis posla:

 • izrada svih vrsta armatura za gradilište
 • odgovoran za upotrebu zaštitnih sredstava
 • obavlja ostale poslove prema nalogu neposredno nadređenog

Što očekujemo:

 • Završena trogodišnja škola
 • Radno iskustvo nije važno

VODITELJ/VODITELJICA GRADILIŠTA

Prijave do: 13.05.2021.

VIŠE IZVRŠITELJA

 • VŠS
 • radno iskustvo 3 godine
 • ugovor na neodređeno vrijeme

REFERENT/REFERENTICA ZA OPĆE POSLOVE NA GRADILIŠTU

Prijave do: 13.05.2021.

VIŠE IZVRŠITELJA

 • SSS građevinskog, arhitektonskog ili sličnog usmjerenja

REFERENT/REFERENTICA ZA KADROVSKE POSLOVE

Prijave do: 13.05.2021.

1 IZVRŠITELJ

 • SSS ekonomskog usmjerenja

GRAĐEVINSKI INŽENJER/INŽENJERKA - PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA

Prijave do: 13.05.2021.

VIŠE IZVRŠITELJA

Glavne odgovornosti:

 • brine se o kvaliteti građevinskih, obrtničkih i instalacijskih radova kao i o održavanju ugovorenih rokova i uvjeta;
 • odgovoran je za kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke;
 • pravovremeno naručuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju;
 • izrađuje mjesečne operativne planove sa voditeljem, odgovoran je za njihovo provođenje i realizaciju, te podnosi mjesečni pismeni izvještaj;
 • brine se i kontrolira financijsko i materijalno poslovanje gradilišta;
 • nadzire i kontrolira vođenje građevinskih knjiga i građevinskih dnevnika i iste potpisuje;
 • sa nadzornom službom investitora na vrijeme pokreće sva pitanja vezana za nesmetano građenje i ažurno poslovanje gradilišta;
 • neposredno organizira i odgovoran je za unutarnju kontrolu na objektima, obzirom na kvalitetu izvedbe objekta, odnosno radova;

Što očekujemo:

• Diplomirani inženjer građevinarstva VSS ili Inženjer građevinarstva VŠS,
• Radno iskustvo nije važno,
• Aktivan rad na računalu (MS Office, MS Outlook, Autocad),
• Vozačka dozvola B kategorije,

FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA

Prijave do: 13.05.2021.

1 IZVRŠITELJ

 • SSS, VŠS ili VSS
 • radno iskustvo 2 godine
 • rad na neodređeno vrijeme

VODITELJ/VODITELJICA PROIZVODNJE

Prijave do: 13.05.2021.

1 IZVRŠITELJ

 • SSS ili VŠS građevinskog ili strojarskog usmjerenja
 • rad na neodređeno vrijeme

VODITELJ/VODITELJICA VOZNO STROJNOG PARKA

Prijave do: 13.05.2021.

1 IZVRŠITELJ

 • SSS ili VŠS cestovnog ili prometnog usmjerenja
 • rad na neodređeno vrijeme
 • Pošalji

 • Upload - CV i molba obavezno, ostalo po želji
  Ovdje ispustite zapise ili