POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I SIGURNOŠĆU

Sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću primjenjuje se na:

TEMELJNA NAČELA I CILJEVI UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I SIGURNOŠĆU:

Temeljna vrijednost našeg poslovanja je stalno prepoznavanje i ispunjavanje svih potreba i želja naših kupaca i korisnika usluga te trajno poboljšavanje svih procesa u PRESOFLEX GRADNJI, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša te sigurnosti i zaštiti zdravlja.

Naši zaposlenici, kojima želimo biti najpoželjniji poslodavac, prihvatiti će kulturu koja promiče inovacije i stalna unapređenja na svim područjima, uključujući radne vještine i poslovne procese.

Naša korporativna kultura potiče nas na zadovoljavanje potreba društva iz okruženja, bilo financijskim doprinosom ili dobrovoljnim aktivnostima zaposlenika. Promičemo odgovornost prema zaštiti prirodnog i radnog okoliša kao jedne od korporacijskih vrijednosti, na način da ohrabrujemo razvoj inovativnih i fleksibilnih rješenja koja će donijeti pozitivne promjene.

U cilju postizanja, navedenih  vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • Zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati;
 • Postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve i programe;
 • Njegovati i razvijati partnerske odnose s kupcima, klijentima i dobavljačima te ostalim zainteresiranim stranama;
 • Poticati nabavu i naše dobavljače u nabavi i razvoju ekoloških roba i usluga;
 • Kupcima i korisnicima usluga pružiti uslugu na najvišoj razini te trajno održavati visoku razinu zadovoljstva;
 • Osigurati visoku razinu svijesti i kulturu ponašanja u pogledu kvalitete, zaštite okoliša te sigurnosti i zaštite zdravlja;
 • Trajno smanjivati negativan utjecaj na okoliš i kroz aktivnosti u upravljanju energijom, vodom, otpadom i opasnim tvarima;
 • Pri realizaciji razvojnih projekata najveću pažnju posvetiti zaštiti prirodnog okoliša, prevenciji onečišćenja, sigurnosti i zaštiti zdravlja;
 • Kontinuirano unaprjeđivati metode za analizu podataka i prepoznavati prilike za poboljšanja;
 • Stalno se usklađivati sa zakonskim zahtjevima iz svih područja, posebno zaštite okoliša i zaštite na radu;
 • Osigurati zaposlenicima mogućnost konzultacije i participacije u vezi svih pitanja u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja;
 • Primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018;
 • Kontinuirano prepoznavati rizike i definirati mjere za smanjenje rizika;
 • Kontinuirano raditi na prevenciji i smanjenju rizika za zaposlenike i druge zainteresirane strane kako bi se smanjila mogućnost nastanka ozljeda na radu i profesionalnih bolesti;
 • Kontinuirano prepoznavati i zadovoljavati potrebe i očekivanja svih zainteresiranih strana.

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću je javni dokument i dostupan je zaposlenicima, partnerima i svim drugima zainteresiranim stranama i bit će stalno preispitivana u svrhu njene primjerenosti.

Datum: 25. ožujka 2021.                                                             Direktor: Ino Galić

Kontakt

TEL:
+385 34 440 800

EMAIL:
info@presoflex.hr