Visokogradnja

Kroz dugogodišnju tradiciju i iskustvo te uz visokoobrazovan stručni kadar, kontrolu kvalitete, poznavanje suvremenih tehnologija građenja i posjedovanje najmodernije građevinske opreme, možemo se uhvatiti u koštac s najzahtjevnijim izazovima koji se u današnjici pojavljuju u graditeljstvu, naročito u visokogradnji.

To zorno pokazuju reakcije zadovoljnih naručitelja i kupaca iz javnog i privatnog sektora, za koje smo uspješno i u roku izveli najrazličitije vrste radova na izgradnji, rekonstrukciji ili dogradnji jednostavnih i složenih građevina, kulturnih dobara, višestambenih građevina, proizvodnih građevina i hala (monolitnih i montažnih konstrukcija), sportsko-rekreacijskih građevina (sportske dvorane, bazeni, igrališta), elektroenergetskih postrojenja, mostova, te niz drugih građevina različitih oblika i namjena.

Naši projekti