Aglomeracija Pleternica: Izgrađeno gotovo 23 kilometra kolektorskog sustava – više od polovice ugovorenog

U tijeku je provedba projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica, naručitelja tvrtke Tekija d.o.o. Vodovodna 1, Požega.

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica , Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES i drugo.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko

Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, S. Selu i Viškovcima gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena. Projektirano je 8973 m gravitacijskog i 2022 m tlačnog voda. Izvedeno je 916 m tlačnog voda i 4.823 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 147 revizijskih okana.

Faza 4: Frkljevci – Kadanovci

U tijeku je postavljanje kolektorskog sustava u Frkljevcima i Kadanovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm i tlačni vod. Projektirano je 1.468 m gravitacijskog i 1.014 m tlačnog voda te 3 crpne stanice.

Izvedeno je 471 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 15 revizijskih okana.

Faza Gradac: 

Nastavljena je izgradnja kolektorskog sustava u Gradcu gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Projektirano je 5.992 m gravitacijskog voda te 2 crpne stanice.

Izvedeno je 3.362 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 104 revizijskih okana

Završeni su armirano betonski radovi na objektu Crpne stanice CS Frkljevci 2.

Radovi se izvode i na objektima crpnih stanica CS Bzenica 1, CS Bzenica 2, a uskoro započinju i radovi na crpnoj stanici u Novoselcima.

Započeli su i radovi ugradnje okana kućnih priključaka te se u narednom razdoblju očekuje ugradnja većeg broja okana nakon čega slijede sanacijski radovi kako prometnih tako i svih korištenih i tijekom radova oštećenih površina.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.561 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 22.785 m (50,01%).

Tagovi:
Druge Novosti: